top of page
S__27018202.jpg
website_mutique splitted artboards-26.png

MUTIQUE PACKAGE

COMPARISON

     STANDARD PACKAGE


Package Description
Standard package สำหรับการก่อสร้างในแบบมาตรฐาน ที่ใช้วัสดุคุณภาพ เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงาน คุณภาพ สินค้าอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี

 

     PREMIUM PACKAGE


Package Description
Premium package สำหรับการก่อสร้างในแบบพรีเมียม ใช้วัสดุคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงาน

 

     ULTRALUXURY PACKAGE


Package Description
Ultraluxury package สำหรับการก่อสร้างในแบบหรูหราขั้นสุด ใช้วัสดุคุณภาพสูง โครงสร้างไม้จริง หินจริง เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงานที่ต้องการความหรูหราขั้นสูง
 

เริ่มต้น
15,000
บาท/ตรม
 

เริ่มต้น
20,000
บาท/ตรม

เริ่มต้น
30,000
บาท/ตรม

Webb-20.png
Webb-19.png
Webb-18.png

STANDARD PACKAGE
 

Start at
15,000 THB / sqm

Package Description

Standard package สำหรับการก่อสร้างในแบบมาตรฐาน ที่ใช้วัสดุคุณภาพ เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงาน คุณภาพ สินค้าอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี


 

website_mutique splitted artboards-29.png

PREMIUM PACKAGE
 

Start at
20,000 THB / sqm

Package Description

Premium package สำหรับการก่อสร้างในแบบพรีเมียม ใช้วัสดุคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงาน

website_mutique splitted artboards-30.png

ULTRALUXURY PACKAGE
 

Start at
30,000 THB / sqm

Package Description

Ultraluxury package สำหรับการก่อสร้างในแบบหรูหราขั้นสุด ใช้วัสดุคุณภาพสูง โครงสร้างไม้จริง หินจริง เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย คอนโด และสำนักงานที่ต้องการความหรูหราขั้นสูง

website_mutique splitted artboards-33.png
bottom of page